Månadsspar 2018-12

Åter en liten order och den här gången 450 kr i Modern Times Group B och 330 kr i Epiroc B och 150 kr i investmentbolagen Investor och 170 kr i Immunicum.
I den lilla portföljen hos Avanza blev det 250 kr i Immunicum till kursen 7,10 kr.

Utdelningar från Autoliv, Eli Lily och Johnson & Johnson har erhållits under december vilka återinvesterades utan avgift.

Investors Aleris har sålt Aleris Omsorg vilket jag gillar, skulle gärna se att även Aleris såldes.

Den 4’e december nyttjades rätten att delta i Immunicum stora emission och drygt 708 teckningsrätter köptes för 6 020 kr. Caset ser oförändrat bra ut, och kursen är nertryckt så jag köpte alltså lite fler aktier nu även vid månadssparandet.
Här är en publikation som forskarna tagit fram efter en studie i mus där Ilixadencel kombinerats med andra terapier och man påstår här att studien stödjer att det finns en synergistisk effekt.

Tangiamo Touch Technology kallar till extra bolagsstämma och syftet är att utge två riktade emissioner, en till en grupp om 5 stycken investerare som tillför knappt totalt 700 tusen kronor, vilket ges med nästan 7% rabatt. Den andra gruppen är ledningspersoner som tillsammans tillför 400 tusen kronor till premien 7,45%. Totalt alltså en dryg en miljon kronor in i bolaget men det räcker inte långt då bolaget under Q3 2018 hade personalkostnader på 2,7 miljoner och dom likvida tillgångarna angavs till 1,9 miljoner.
I tredje kvartalets rapport uppges att det nu finns 8 spelbord med vinstdelning och 10 kommande bord med vinstdelning. Fler måste det bli, och det blir et säkert också. Bolaget skapar nu nya spel till plattformen vilket är bra, först ut var Black Jack och efter nyår ska Baccarat släppas, detta adderar mervärde på sikt. Även turneringsspel har utvecklats och planen är att på sikt sälja tjänster utöver produkter, lite liknande vinstdelning alltså.

Året som gått så summeras portföljen till -0,94% men då är inte summan av utdelningar med i ekvationen, när den läggs in så kommer utveckling hamna på drygt 1,3% vilket gör att 2018 blir det sämsta året sedan portföljen startades 2013.
Dom sista tre veckorna i december var utvecklingen mycket dåligt med en nedgång på runt 5%.
Portföljen kommer uppdateras senare då uppgiften om summan av förra årets utdelningar ännu inte redovisats av förvaltaren.

Under året utökades portföljen med 6 bolag varav två är under uppbyggnad, ett bolag såldes och det var Veoneer som Autoliv delade ut då jag tyckte bolaget såg fruktansvärt övervärderat ut.
Jag tog i stället in BMW som ser ut att vara väldigt lågt värderat. Bolaget tillverkare av bilar och motorcyklar i premium segmentet. Bolaget har antagit en strategi som kallas NUMBER ONE > NEXT som bland annat innehåller fokus på framtagandet av en modulär elektrifierad drivlina och planen är att den ska kunna monteras i samtliga modeller.

Svolder togs in för att bredda portföljen. Svolder har fin historik och bolaget arbetar med en koncentrerad portfölj och bedriver ett aktivt aktieurval. Portföljen ska i normalfallet inte överstiga 25 aktieinnehav. Bolaget själva beskriver det så här ”Svolder kan beskrivas som en så kallad ”stock picker”, dvs. en förvaltare som bygger en portfölj utifrån de individuella bolagens egenskaper och värdering.”

Stora Enso köptes in i början av augusti då området material och speciellt skog endast bestod av bolaget BillrudKornäs. Aktien togs in på 156 kr efter en FA och TA som sa köp nu men det visade sig att det var ordentligt med fallhöjd kvar i aktien. Det hjälpte tydligen inte att jag tyckte att många av siffrorna ser bra ut och att bolaget ser ut att ha en bra framtid. Även Aktiespararnas korta portfölj tog in aktien, dom gjorde det vecka 43 till 134 kr och satte målkursen 175 kr på tre månaders sikt.
Känslan är att man ska köpa den här aktien framöver så länge det går att köpa den för under 150 kr.

Modern Times Group började köpas ii början av augusti när det stod klart att bolaget ska delas i två delar. Kursen var 320 kr men den har sjunkit nu till 293 kr. Jag tror bolaget har en väldigt bra framtid.

Bahnhof togs in i början av maj till kursen 29 kr. Jag tror att bolaget är en tillväxtraket som inom ett par år fördubblat omsättningen och detta med höga marginaler. På två år har kursen fördubblats och det är inte omöjligt att bolaget återupprepar detta.

I Början av april togs en liten post i Tangiamo Touch Technology. Bolaget har en patenterad teknik att veta vem som är vem av flera som samtidigt trycker på en pekskärm, första applikationen är roulettbord och till den plattformen kommer fler spel så som Black Jack, och Baccarat. Även online spel mot plattformen ska ta fram. Det behövs s många spelbord om detta ska bli lönsamt men det tror jag bolaget når inom ett par år.

Nu ska jag spå i kristallkulan om vad som kommer att hända under 2019.

Gabather har nu startat sin första kliniska studie och det är med GT-002 som nu ska ges till friska frivilliga i en enstaka och ökande dos i 7 dosnivåer, studien utvärderar säkerhet, tolerans och farmakokinetik. Slutligt resultat väntas under Q2
Huvudmålet är att erbjuda unika och effektiva behandlingar av bl a schizofreni, autism och Alzheimers sjukdom. GT-002 utvecklas i ett första steg för behandling av patienter med schizofreni.
Framgångar inom detta område är så eftertraktade att en framgång blir en given block buster.

Immunicum kommer presenterat data från MERECA studien, och, från fas 1b studien ILIAD i Q3/Q4 2019. En framgång här skulle vara enormt värdefullt och kan resultera i en jätteaffär.

MTG kommer delas i två bolag och jag är intresserad av att äga aktier i båda två.

BillerudKorsnär kör igång den enorma kartongmaskin 7 vid gruvön.
Projektet Paper Bottle och Pappersbatteri -projekten gör framsteg.
https://www.billerudkorsnas.se/om-billerudkorsnas/innovationsprojekt/paper-bottle-projektet

Hexpol bör klättra upp över 85 kronor.

Walt Disney har ett par kommande storfilmer, förutom Mary Poppins nu så kommer under nästa år bland annat Alladin, Toy Story 4 och Lejhonkungen.

Saniona.
Q1 – Topline resultat från fas 2a-studien med Tesomet hos tonåringar med PraderWillis syndrom (PWS)
Start av ny klinisk studie med Tesomet, nu vid den ovanliga sjukdomen hypotalamisk fetma.
Projektet SAN711 kommer avancera så långt att påbörja de första kliniska studierna i människa påbörjas.

Insplorion.
Till sommaren startar projektet ”InBAT Sensing”, syftet är att tillsammans med AGM Batteries LTD skapa en bättre standard för mätning av hälsotillståndet och laddningsstatus för litiumjonceller och batterier. Inom projektes två år ska sensorn integreras i kommersiella batterier och batteristyrsystem samt förbereds för volymtillverkning.

Senzime har nu säkrat finanserna genom att Handelsbankens fond, Svenska Microcapfond och Länsförsäkringar Fondförvaltning för en bra tid framöver då dessa kommit in med 24 miljoner och en ny erfaren VD är på plats. Under 2019 kommer försäljningen öka ordentligt och så pass att bolaget börjar gå med vinst.

 

 

Annonser

Månadsspar 2018-11

Följer planen och bygger, om än marginellt, på höjden och det blev ytterligare en bred order med 300 kr i Nibe B, 200 kr i MTG B och 150 kr i Investor B och Industrivärden B och 100 kr i Epiroc B, SEB B och Swedbank.

Under november delade Bristol Myers ut $0,40 per aktie, Investor delade ut 4 kr per aktie och Svolder delade ut 2 kr vilka återinvesterades utan avgift, och H&M delade ut 4,85 kr vilka togs i kassan.

Tittade på min årliga utveckling 2018-11-11 och då visade den nästan exakt 10% vilket känns bra med tanke på att svenska börsen under oktober tappade ordentligt, hoppas avslutningen på året blir bättre och som jämförelse kan sägas att SIX Return Index visade +3,12% och OMX Affärsvärldens Generalindex visade -0,74%.
En del av bidragsgivarna till detta är Eli Lilly vars kurs gått från under $75 till över $110 och Merck vars kurs gått från under $53 till $74, Berkshire Hathaway från $180 till $217 och valutorna i dessa har även gått upp mot svensk krona.

2018-11-12 gjordes en extra inbetalning på 6 200 kr, avsikten är att vara med i företrädesemissionen som kommer i Immunicum.


Den lilla chansposten i bolaget med den coola tekniken, Tangiamo, som veta vem som trycker på en pekskärm där roulettbord är första applikationen har slut på pengar vilket känns tråkigt. Dock går det framåt och nu är två av tre tillstånd beviljade i Storbritannien.

Månadsspar 2018-10

Denna månad blev det påfyllning i MTG, Billerud, Epiroc och BMW, och i den lilla portföljen hos Avanza köptes en ny lottsedel vilket är 10 aktier i Alligator Bioscience AB.

Merck och Bristol Myers har delat ut en del av vinsten vilken återinvesterades utan avgift.
Börsen har gått ner en del men gruppen med Johnson & Johnson, Merck och Eli lilly har gått bra och tillsammans med Bristol Myers, vars kurs går kräftgång, så är området bästa område och det närmar sig 11% av portföljen.
Investmentbolagen och bankerna i portföljen känns mycket köpvärda nu så nästa månadssparande kommer bli en bred order om detta läge kvarstår då.

Immunicum har en ny stor emission på hela 351 miljoner.
En riktad emission på ca 178 miljoner och en nästan lika stor emission mot befintliga ägare.
I den riktade emissionen kommer nu, och detta är enormt viktigt, kända långsiktiga investerare, och det är fjärde och andra AP fonden som kör in 59 miljoner, Gladiator satsar 32, Alfred Berg satsar 20, Nordic Cross satsar 17, Adrigo satsar 10 och ett mindre antal privata stora investerare garanterar 40 miljoner. Den här betyder att andra stora investerare både i EU och USA nu ser att det finns respekterade och finansiellt mycket starka och långsiktiga ägare och att dessa tror på projektet och utan detta får dom i princip inte investera.

Nu drar ILIAD studien igång och en bra nyhet var att det är i USA som man kommer köra Fas Ib delen för att där ska patienterna ändå få checkpoint hämmare så detta dyra preparat behöver inte Immunicum betala för i Fas Ib studien, och det betyder också att studien kommer följas av dom stora bolagen i USA. Det är också väldigt bra att det är snabb read out i Fas Ib studien vilket betyder att efter dom 9 i varje indikationerna huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och magcancer, kommer man veta om det är meningsfullt att gå vidare i Fas II i den indikationen.
Vi kommer alltså ha fyra svar nästa sommar/höst och det är alltså hur 58 patienter som behandlas med en kombination av ilixadencel och standardbehandling svarat jämfört med 30 patienter som endast fått standardbehandling där alla lider av den mycket svåra sjukdomen metastatisk njurcellscancer där ca hälften endast lever ett år efter diagnos, och 9 patienter i indikationerna huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och magcancer svarat på terapin ilixadencel i kombination med pembrolizumab (Keytruda®, från Merck). I dessa tre indikationer svarar en majoritet ganska svagt på Keytruda (och andra checkpoint hämmare) så skulle ilixadencel visa sig öka svaret markant så kommer intresset bli enormt.

Pengarna ska också användas till att sätta upp storskalig produktion vilket styrker tron att det ska köras stora fas III studier framöver som ska ge att ilixadencel blir godkänt som booster och premier och det inom ett flertal indikationer.  Vid denna tidpunkt kommer BP ha tagit över Ilixadencel i alla eller utvalda indikationer.

Presentation görs här, skrolla fram till ca 6 timmar

Dom makalösa resultaten i studien över patienter med metastatisk njurcellscancer tål att visas igen.

Metasterande njurcancer Ilixadncel

Finns även publicerad, bland annat här och här är en av patienterna i en publicerad case studie.

Omfördelning 2018-10

Byter ut Veoneer mot BMW, första tyska bolag i portföljen.
Veoneer känns osäker och börsvärdet 42 568 miljoner känns väldigt högt då man sålde för 572 miljoner dollar första halvåret 2018 och gjorde en förlust om ca 50 miljoner dollar, vinster ligger alltså i framtiden och den är som alla vet ett oskrivet kapitel.
BMW är ett mycket större bolag och en i princip säker vinstmaskin, resultat per aktie sägs vara drygt 13 euro 2017, en ökning från året innan som var drygt 10 euro, och man delade ut 4 euro och 4,02 till preffarna och utdelningen är alltså över 5% av kurs/GAV.
BMW tillverkar i premiumsegmentet vilket jag gillar och bolaget kommer vara med i omställningen till eldrift och man säger att från 2020 har man skalbara modulära elektriska byggsatser som ska passa alla modeller och oaktat drivlina. Alla modeller ska alltså vara möjliggjorda för både plug-in hybrid eller elektrisk drivning så väl som förbränningsmotorer.
Bolaget har 31 olika tillverkande siter i 14 olika länder och under 2017 såldes nästan 2,5 miljoner enheter varav milestone över 100 000 var helt elektrifierad. Försäljningen ökade med 4,1%, motorcyklar och scootrar ökade med 13% och sedan 2009 har bolaget fördubblat antalet tillverkade enheter.
Detta drag känns som en bra riskminskare som även ger mer utdelning.
P/E talet är väldigt lågt, strax över 5 och fortsätter vinsten att växa så ska aktiekursen med upp.

Månadsspar 2018-09

Endast 1 100 kr denna månad igen och valet föll på dessa, 475 kr i MTG och 250 kr i BillerudKorsnäs, 150 kr Pandox, och Atlas Copco och en hundring i Epiroc.
Investmentbolagens andel i portföljen är under 30% vilket inte känns bra. Investors kurs har klättrat från drygt 350 kr till runt 420 kr sedan i somras och jag har lyckats öka på lite till i snitt 375 kr men nu är innehavet över 5% vilket parat med högre kurs ger att det blir uppehåll i utökningen. Högst rabatt nu har antagligen Kinnevik men Zalando´s värdering och andel i Kinnevik avskräcker.

Ett par utdelningar har trillar in, Autoliv, Eli Lilly och Johnson & Johnson återinvesterades medans Wal-Mart Stores och Castellums utdelningar togs i kassan. Dom sju senaste köpen i Eli Lilly, varav nästan alla genom återinvestering och dessa har gjordes till klart under 90 dollar och kursen nu senast var över 105 dollar och Eli Lillys kurs har gått bäst bland mina fyra BP´s oräknat stjärnan Johnson & Johnson vars kurs är upp över 50% på tre år. Bristol-Myers Squibb, en dom stora BP med över 25 tusen anställda utsätts för kritik och aktien går dåligt då man menar att bolaget förlitar sig för mycket på ett fåtal produkter, och Opdivo och Eliquis står för en stor för stor andel där bakslag i dessa riskerar att ge stora negativa effekter, Opdivo är också utsatt för enorm konkurrens. Partners och samarbeten får en allt större del av kakan vilket delvis minskar riskerna men marknaden vill se mer i egen regi, och inte minst, onkologi väger nu efter enorma satsningar väldigt tungt i portföljen, riskfyllt men å andra sidan enorm marknad. Eli Lilly´s portfölj känns mycket bredare och det har marknaden också prisat in.

MTG kommer splittras och inför det köper jag fler aktier och på sikt vill jag ha båda bolagen i portföljen. I korthet kommer MTG bli en ren digital underhållare bestående av E-sport (ESL & DreamHack), online gaming (InnoGames & Kongregate), Zoomin.TV och andra investeringar.
Resten samlas i ett nytt bolag, Nordic Entertainment Group, och det kommer innehålla MTG Studios och Splay Networks vilket är dom kända märkena VIASAT, VIAPLAY, VIAFREE, Splay netwroks vilket är 400 miljoner följare på Instagram, YouTube, Facebook och Snapchat som varje dag levererar fler digitala videovisningar än någon annan nordisk playplattform.

Detta kommer ge att portföljen berikats med hela 8 bolag under 2018.
Jag lägger Nordic Entertainment Group i området Konsumentbolag och MTG i området IT och Internet vilket breddar portföljen.

Hexpol förvärvar 80 procent av italienska Mesgo Group som har en årlig omsättning på cirka 100 miljoner euro. Förvärvspriset är cirka 168 miljoner euro på skuldfri bas och Hexpol har en option om att förvärva resterande aktier framöver. Aktien känns dyr men den kommer klättra över 100 kr stycke i närtid.

Fin utveckling i portföljen och totalt 8 nya aktier (spliten i MT oräknad) i så här långt under 2018 känns mycket bra.

Månadsspar 2018-08

Denna månad valde jag en lite mer koncentrerad order, fortsatt låg månadsinsats då annat är fortsatt högre prioriterat.
350 kr i MTG som föll från runt 380 kr till under 320 kr den artonde och nittionde juli, jag har för avsikt att fortsätta köpa MTG fram tills spliten görs, och på sikt försöka köpa in mig i båda bolagen.
250 kr i BillerudKorsnäs vars aktiekurs föll vid samma tid som MTG´s, om än inte riktigt lika kraftigt, från drygt 120 kr till under hundringen för att nu närma sig 110 kr, jag spår att rätt värdering är minst 130 kr innan nyår.
Påfyllningen i Investor i juni till 358 kr och sedan i juli till 384 kr känns bra och trots att kursen nu närmat sig 410 kr så tror jag aktien är fortsatt köpvärd då substansen bör vara klart över 500 kr, så en hundring i Investor.
Kursen i Svolder har korrigerats upp av marknaden men jag tror substansen, som är drygt 120 kr ska upp på ännu högre höjder framöver så hundrafemtio spänn i Svolder.
Epiroc är nere under 85 kr och den ska upp till över hundring så en hundring där också.
150 kr i Immunicum.
Garanterna i bolagets jättestora NE, som kom helt fel i tiden, har sålt av en hel del nu och dom har sugits upp relativt bra. En stor spelare lyser dock fortsatt med sin närvaro men det kan komma att ändras som en blixt från klar himmel.

Vi närmar oss studiestart ILIAD och det betyder att Merck´s relativt nya produkt, checkpointhämmaren Keytruda (pembrolizumab) ska vara komparatör till Ilixadencel vilket är ett logiskt val av komparatören som redan studerats pre kliniskt en lägre tid, bland annat i musmodell och där är svaret att synergin finns. Bolaget har kommunicerat illa (igen), fas 1b delen är utökad från 9 till 21 patienter men att sex av dessa i varje indikation ska behandlas en och en i serie med sex veckors uppföljning av var och en gör att fas 1b kommer ta minst 36 veckor, troligen 40 veckor eller fler. Först nästa sommar/höst kommer, om inte fas 1b sätter stop för det givetvis, den viktiga fas II studien komma igång.

Fakta: Substansen pembrolizumab är ett protein som känner igen och blockerar en receptor kallad PD-1. Vissa cancerformer producerar ett protein som samverkar med PD-1, vilket får vissa immunceller att avaktiveras. Pembrolizumab fungerar genom att blockera PD-1 och därmed förhindra sabotaget av immuncellerna, så att kroppens immunsystem får en bättre förmåga att bekämpa cancercellerna.

Dr. Alex Karlsson-Parra, som är uppfinnaren och forskare, har som sagt givetvis utfört prekliniska studier som är rationalen för ILIAD studien. Han kommer presentera detta på 2018 års kongress för European Society for Medical Oncology (ESMO), som hålls den 19-23 oktober 2018 i München.
Titel: Intratumoral administration of pro-inflammatory allogeneic, ”off-the-shelf”, dendritic cells in combination with anti-PD-1 or anti-CD137 has a synergistic anti-tumor effect.

Det här betyder att Alex studerar kombinationen Ilixadencel och CD137, troligen används Urelumab vilket i så fall betyder att Bristol-Myers Squibb troligen tittar med intresse på detta vilket öppnar för att BMS intresse för att använda Ilixadencel i kombination med sina egna produkter ökar.
BMS kör redan många olika studier med sina kandidater varav Urelumab är en.
Fasiken att dollarn är så dyr, i våras kunde man fyllt på med BMS för 50 dollar, nu är den uppe i 60 dollar och kommer kanske gå upp till 70 innan årets slut.

Vi är utlovade fullständiga data efter presentationen och jag hoppas jag kan få tillgång till hela postern annars har bolaget sagt att en sammanfattning är antagen till ESMO 2018 Congress Abstract Book, ett komplement till ESMO:s officiella årsbok, Annals of Oncolog, och den borde vara tillgänglig.

Jag kan knappt vänta.
Alex har alltså data som han påstår visar synergier, och det vill han visa och publicera på ESMO ! Han vill alltså tala om för hela värdens onkologer att min peptid, en ”off-the-shelf” primer, ökar den effekt ni söker med era preparat.
Merck har ganska nyligen köpt Cavatak (onkolytiskt coxsackie-virus) som är Viralytics huvudprojekt som visat lovande resultat (synergier) inom samma indikation i fas Ib-studie i kombination med checkpointhämmare, ca 3,2 miljarder var priset. Skulle Alex och co acceptera 3,2 miljarder?  knappast.
Tiotusentals onkologer, läkare och andra tar del av detta, Här är förra årets bok (604 sidor)

Omplacering 2018-08-10

Den 8/8 upptäckte jag att Hexagons aktiekurs klättrat med 10% på en månad, från 488 kr till 537 kr och att aktien då utgör över 6,5% av portföljen och jag vill inte att en enskild aktie i normalfallet ska överstiga 5% av portföljvärdet så jag beslutade att skala av lite på innehavet och placera vinsten.
Jag hade 81,143 aktier med ett GAV på 307 kr vilket och jag sålde 31,143 aktier till säljkursen 534 kr och värdet av innehavet som var drygt 43 553 kr reducerades till 26 840 kr vilket gör att innehavet i inte längre är portföljens största innehav utan att det minskade från 6,66 % till 4,21%. Vinsthemtagningen blev 227 kr per aktie (köp 2015–07 och 2016–11) vilket betyder att placeringen stigit 74% och den frigjorda vinsten i kronor blev (227 * 31,143) 7 069 kr.
Dagen efter min partiella försäljning i Hexagon säljer VD Ola Rollén halva sitt innehav vilket får mig att undra om inte senaste rapporten är hårt friserad och att Ola nu tycker att kursen toppar för nu.

Jag har haft Stora Enso på önskelistan en läng tid till ca 150 kr och trott att detta aldrig kommer att inträffa och nu öppnades läget att ta in aktien iom att innehavet i Hexagon skalades ner och kursen i Stora Enso backat med 12% i spåren av skogsbränderna så jag köpte in aktien till portföljen genom att köpa 105,06185 aktier för 154,78 kr i Stora Enso R för totalt 16 400 kr brutto, courtage 138 kr. 7 069 kr av dom 16 400 kr kommer alltså från uppgång i Hexagon vilket känns bra.
Området ”Material” ökade till 3 bolag och från 4,14% till 6,62% av portföljen varav StoraEnso omfattar 2,48% och området ”IT och Internet” minskade från 9,37% till 6,82%.

StoraEnso 2018-08-10.PNG

Det här betyder att portföljen nu består av 33 värdebolag och eftersom Stora Enso delar ut mer i utdelning än vad Hexagon gör så ökar utdelningen något, baksidan är att Hexagon kanske har en större uppsida i kursen på några års sikt än vad Stora Enso har, men det är det svårt att sia om framtiden och det känns som ett plus att risken i portföljen troligen sänkts något.

Portföljutvecklingen under perioden 2018-07-10 till 2018-08-08 var upp på bred front och urstarkt med över 5,5% på totalen och portföljen når ATH med över 650 tusen, totalt inbetalt är 460 tusen (41%).
Stora bidragsgivare under perioden till detta var förutom Hexagon med 10%, Eli Lilly 18%, Veoneer 17%, Berkshire Hathaway inc 12%, Castellum12%, Nibe 11%, SEB A ,10%, Merck 10%, Industrivärden 10%, Bahnhof 10%, Investor B 10%, Handelsbanken A 9%, Kone Oyj 8%, Pandox 8%, Lundbergföretagen B 7%, Johnson & Johnson 7% och Swedbank A 6%.
Backade gjorde bara AQ Group 16%, och BillerudKorsnäs 15% och H&M 5%.

Portfölj 2018-07-10-2018-08-10

Månadsspar 2018-07

Årets sjunde månadssparande blev återigen en liten insats med bara 1 100 kr.
En bred order lades och då kronan hålls fortsatt svag så köper jag bara svenskt denna månad också.

200 kr i Investor. Det är fortsatt köpläge i Investor, bolaget skriver Q2-rapporten att substansen är 515 kronor. Förra månaden fick jag köpa aktier för näst intill årslägsta 360 kronor och nu fick jag betala 385 kronor. Det betyder att jag indirekt köpt aktier i alla 12 börsnoterade bolagen i Investors portfölj till 30% rabatt och indirekt får nästan 1/3 del fler andelar i dessa fina företag, och i andelar i den breda onoterade portföljen.

200 kr i Svolder och 200 kr i BillerudKorsnäs som är nere strax över hundringen nu. Nya VD’n har köpt för drygt en miljon och gav 102 kr, jag hoppas och tror att dom värsta smällarna är tagna nu och att aktien på lite längre sikt (~3 år) är uppe igen över 140 kr vilket kursen var ganska nyligen, och på lång sikt (~7 år) hoppas jag på 175 kr.
100 kr i Svolder, AQ Group, Nibe, Pandox och 100 kr i Saniona.
I den lilla portföljen hos Avanza köptes 9 aktier i Karo Pharma.

Utdelning från Merck och Walt Disney har kommit och återinvesterats.

Kinnevik kommer dela ut sina MTG aktier till oss ägare och efter det kommer MTG kommer delas upp i MTG och Nordic Entertainment Group, bestående av Nordic Entertainment, MTG Studios samt Splay Networks. Och Kinnevik kommer överföra 4,3 miljarder till ägarna vilket är 16 kr per aktie.
Det här betyder att jag kommer få två nya bolag i portföljen, MTG och Nordic Entertainment Group och 1 600 kronor av Kinnevik.
MTG säger att planen är att MTG ska vara en renodlad digital underhållningskoncern med fokus inom esport och online gaming och att skapa en nordisk underhållningsjätte genom att kombinera Nordic Entertainment, MTG Studios och Splay Networks i ett nytt bolag, Nordic Entertainment Group.

Nu är allt klart för nästa stora kliniska studie med Immunucum´s ledande läkemedelskandidat ilixadencel, studien kallas internt IM-202 och kommer gå under förkortningen ILIAD och nu är det ilixadencel i kombination med pembrolizumab (Keytruda®, som ägs av Merck).
Här är detta PM där även studieupplägget presenteras.

I en musmodell som föregick denna kliniska studie i människa, genomförd i slutet på 2017, fick man mycket goda resultat.

Den 18 juni kom PM om att en översiktsartikel kring ilixadencel-konceptet i Pharmaceutical Research.

 

Månadsspar 2018-06

Årets sjätte månadssparande blev återigen en liten insats med bara 1 100 kr.
En bred order igen lades och då kronan hålls fortsatt svag så köper jag bara svenskt denna månad och nästan samma köp samma som förra månaden. 200 kr i Investor, som har hög substansrabatt, runt 28%, och 200 kr i Svolder i ställer för Latour denna månad då Svolder och har högre substansrabatt, ca 14%, och som förra månaden, 100 kr i AQ Group, BillerudKorsnäs, Nibe, Pandox, SEB, och chansning med ytterligare en hundring i Immunicum och Saniona.
Att köpa Investmentbolag till hög substansrabatt tycker jag känns mycket bra, det ger stor riskspridning och till ett bättre pris jämfört med att köpa bolagens aktier direkt.

I den lilla portföljen hos Avanza köptes 9 aktier i Karo Pharma.

Under månaden tog jag 3 250 kr av kassan och utökade i Svolder så att innehavet närmar sig målet, bara runt en 500 hundring kvar nu. Mekonomen är sålt vilket jag gillar och kassan är stärkt så läget känns än bättre nu i Svolder.

Tangiamo har i princip get dom anställda 1,5 miljoner optioner då betalningen var bara 2 öre styck och varje option kan bytas mot en aktie om 3 år mot 6 kronor.
19,8 miljoner aktier nu vilka marknaden sätter till 2,4 kr styck ger värdet på bolaget är 47,5 miljoner.
Om aktien blir värde över 6 kr så blir bolaget värt 120 miljoner vilket skulle mer än fördubbla värdet på innehavet. Nu drar det igång, men det behövs en jäkla massa maskiner och avtal för att detta ska bli dubblerat i värde, men marknaden är dock enorm, bara i ett ”pytteland” som Bulgarien skulle lätt över tjugotalet bord kunna tas i drift, vi får se framöver hur tempot blir i utrullningen.

Ett par utdelningar ha lämnats vilket är trevligt.
4/6 delade Wal-Mart Stores ut $0,53 per aktie och den 7/6 delade Autoliv ut $0,62 per aktie, vilka togs i kassan.
Den 8/6 delade Eli Lilly ut $0,62 per aktie vilket återinvesterades utan avgift.
Den 11/6 delade Atlas Copco delade ut extra 8 kr per aktie genom en split 2/1 med efterföljande inlösen.
Den 12/6 delade Johnson & Johnson ut $0,9 per aktie vilket återinvesterades utan avgift.
Den 13/6 delade NAXS ut 2,53 per aktie vilket landade i kassan.

Den 13/6 handlas Atlas utan rätt till utdelningen av Epiroc och aktien sjönk 24,45%. Jag fick lika många Epiroc som jag har Atlas aktier och aktiens första handelsdag blev den 18 juni 2018. Jag kommer initialt att behålla Epiroc och initialt kommer inställningen vara att ev. utdelning tas i kassan.

Den 3/7 delade Autoliv ut Veoneer, aktien handlades initialt till 365 kr men steg genast till 405 kr.

Immunicum har publicerat en omfattande översiktsartikel kring ilixadencel i Pharmaceutical Research, American Association of Pharmaceutical Scientists officiella tidskrift vilken är mycket läsvärd.
Trigger är givetvis MERECA studien och Interimsresultat från dom tre studierna som kommer att startas inom kort i kombination med checkpoint inhibitor och resultaten ska ställas mot andra pågående kombinationsstudier med checkpint inhibitor, exempelvis alla studier som Bristol Myers kör där bland annat Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) kombineras med Nektar Therapeutics NKTR-214.
Pengarna i bolaget räcker till slutet på nästa år så före 2020 bör vi ha svaret om resultaten är så lovande att BP går in.

Med dom två bolagen som delats ut så omfattar portföljen nu 40 bolag, varav 32 likvida större bolag vilka har 94% av värdet som är 613 tusen och inbetalt är 459 tusen vilket ger ca 33% i vinst men då är skatten inte medräknad, och utdelningar har stannat i portföljen.

Investmentbolagens andel har sjunkit under 30% och planen framöver är att månadsspara i dom två, eller tre investmentbolag som har högst rabatt framöver så att andel åter blir över 30% av portföljvärdet.

 

Månadsspar 2018-05

Årets femte månadssparande blev återigen en bred order.
Kronan hålls fortsatt svag så jag köper bara svenskt denna månad.

200 kr i Investor B. Hög substansrabatt. Kärninnehav. Riskspridare.
Köpet av svenska automationsbolaget Piab och amerikanska sjukvårdsproduktsföretaget Sarnova känns bra. Den tunga investeringen i Ericsson som ökats på känns riskabel men ledningen verkar övertygad om att det kommer gå bra.

200 kr i Latour B.
Hultafors Group AB, förvärva Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc., (“Johnson”), baserat i Wisconsin i USA.

100 kr i Nibe B.
Förvärvar Alfa Lavals verksamhet som arbetar med centraler för fjärrvärme/fjärrkyla samt med centraler för tappvarmvatten för kommersiellt bruk.

100 kr i SEB A. Utdelningsaktie med Investor i ryggen.
Under 85 kr nu. Får jag 5,75 kr i vår på under 85 kr så är det nästan 7% vilket betyder att om jag får det 14 ggr till så har jag fått tillbaka pengarna, oräknat inflationen.

100 kr i BillerudKorsnäs.
Rätt produkter, ny VD.
Den nya avancerade kartongmaskinen kostar multum men den kommer skapa fantastiska produkter när den tas i drift.

100 kr i Pandox B.
Fastigheter är stabila och bolaget har växande ambitioner.
Q1 rapporten var bra, känns som ledningen gör ett bra jobb.

100 kr AQ Group.
Q1’an var blandad, men man jobbar på.
Ny VD i höst, Anders S Carlsson. Kan visa sig vara en mycket bra värvning detta. Idag medlem av ABB:s svenska koncernledning samt verksam som divisionschef för ABB Electrification Products i Norra Europa.
Förvärv av bolag med verksamhet i Kanada och USA. Ca 300 anställda.
Förvärv av Mecanova Oy i Nivala, Finland med dotterbolaget Mecanova Oü i Pärnu, Estland. Ca 160 anställda.

Och gambling med 100 kr i Immunicum och 100 kr i Saniona.

I den lilla portföljen hos Avanza köptes 3 stycken Getinge.

Övrigt.

Investmentbolagens andel är åter över målet minst 30% och utdelningen i portföljen beräknas nu på löpande basis vara över 17 tusen per år.

Det är utdelningssäsong 🙂

2/5 Latour delade ut 2,25 kr vilket återinvesterades utan avgift.
Utveckling känns bra. VD skriver att det var det bästa första kvartalet någonsin.

2/5 Atlas Copco delade ut 7 kr vilket landade i kassan.

2/5 Bristol Myers delade ut 2,25 kr vilket återinvesterades utan avgift.

2/5 Hexpol delade ut 1,95 kr vilket återinvesterades utan avgift.

4/5 AQ Group delade ut 2,75 kr vilket landade i kassan.

7/5 Såldes Wilson Therapeutics, strålande affär och den 8’e köptes det klart i Svolder

9/5 Köp av en post i Bahnhof.

9/5 Delade Atlas Copco ut inlösenrätter till avknoppningen Epiroc vilket kommer bli ett sjätte bolag i gruppen Industrivaror & tjänster.

14/5 Gjorde Lundbergs en fondemission, mycket bra, fantastiskt bra skött bolag.

16/5 Hexagon delade ut 5,85 kr, vilket landade i kassan, en ökning från 4,62 vilket är en ökning med över 25% och en till utdelning kommer i höst. Q1 rapporten hyfsad men det är skakigt i bolaget, skönt att ligga med ett GAV strax över 300 kr vilket blivit det störta enskilda värdebolag i portföljen.

16/5 Investor delade ut 8 kr vilket återinvesterades utan avgift.

17/5 Latour delade ut 2,25 kr vilket återinvesterades utan avgift.

22/5 Bahnhof delade ut 0,50 kr vilket landade i kassan.

22/5 BillerudKorsnäs delade ut 4,30 kr vilket återinvesterades utan avgift.
Den nya kartongmaskinen i fabriken Gruvön kommer från och med 2019 vara i drift och den kommer stärka hela bolaget.
Q1 rapporten var hyfsad men bristen på egen skog tycker jag känns mindre bra.

23/5 Nibe delade ut 1,3 kr vilket återinvesterades utan avgift.

30/5 Kinnevik delade ut 8,25 kr vilket återinvesterades utan avgift.

Saniona
Bolaget är nu ett fas 3 bolag med många fina tillgångar och i maj tillkom ytterligare en och det är Scandion Oncology som Saniona äger till 47%
Cadent Therapeutics har nu startat fas 1, CAD-1883 first in man, mot ataxi.

Senzime
Nu börjar försäljningen, nu gäller det att kunna producera och leverera materialet.
Marknaden är enorm, för att få en liten uppfattning så kan vi ta Sydkorea, detta land har säkert fler än tre tusen sjukhus och om 20% tar in produkten så är det långt över 500 system, som sedan ska ha förbrukningsvaror.
Samarbetet med Philips, som är en global jätte inom patientinformationssystem är utmärkt, det gör i praktiken gör att data från TetraGraph kan visas på alla Philips IntelliVue patientmonitorer vilket kommer öka attraktionen.
Videointervju med Lena efter Q1-rapporten

Insplorion.

Luftsensorprojektet och miniatyriseringen av luftsensorn till en storlek av ishockeypuck kommer antagligen vara klar under sensommarn och jag ser framför mig att Göteborg stad blir en fin referens inför global försäljning. Det ger att båda projekten kan ha volymgenombrott inom 18 månader.
Ett börsvärde på 120 miljoner kan lätt tiodubblas på sikt.
Presentation här.

Tangiamo Touch Technology

Nu har, och det kommer flera, avtal om vinstdelning med Crystal Roulette, det här kommer ge en bra och stabil bas i kassaflödet framöver. Grundaren Mats Nordahl har anställt en ung ny kvinnlig VD och själv ska han antagligen arbete mer helhjärtat med mjukvaruutvecklingen inom dom tre olika affärsområdena.
Trots att det är förslut i boken över första kvartalet så skriver nya VD’n att styrelsen inte bedömer att något kapitaltillskott behövs, under den närmaste 12 månaderna.
Bolaget verkar bränna av 3 mille i kvartalet med en kassa på drygt 7 vilket jag tolkar som att man räknar med att inkomster framöver kommer överstiga utgifterna på rullande basis. På sikt kan det här bli en mycket fin kassako.
Börsen skickade upp kursen med 17% fredagen den 18’e maj.
SHB, troligen någon enskild kund eller insider, gjorde 12 köp, nästan 30 tusen aktier på lunchen, kursen blev från 2,27 till 2,41, på fikarasten klockan 3 tog SHB, troligen samma person, ytterligare 5 tusen aktier till kursen 2,60, därefter hissade Avanzas kunder upp kursen till 2,80.
Jag tror man satsar brett nu, man säger att man har en agent som jobbar med Indien, Egypten, Nepal och Sri Lanka och agenten har offerter ute hos kunder. Låter som en enorm marknad för en agent.
Rapport här.